Osastot

Hälytysosasto

Osaston jäsenet osallistuvat hälytystehtäviin, he ovat hälytettävissä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hälytys tapahtuu hakulaitteen tai kännykkään tulevan tekstiviestin välityksellä.

Hälytysosastoon kuuluva henkilö on täyttänyt 18 vuotta ja käynyt vähintään sammutustyökurssin, jolla hän oppii palo- ja pelastustoimen paikallisjärjestelyt, palon sammuttamisen perusteet, paineilmalaitteiden käytön, sekä osaa toimia sammutusmiehen tehtävissä.

Savusukellustehtäviä varten vaaditaan savusukelluskurssi, joka antaa valmiudet toimimaan savusukellustehtävissä. Savusukellus tarkoittaa palavassa ja rajatussa tilassa tapahtuvaa sammutus- ja pelastustyötä. Myös palavan rakennuksen katolla työskentely rinnastetaan savusukellukseen. Savusukelluksessa sammutusmiehellä on paineilmahengityslaitteet ja asianmukainen suojavarustus.

Hälytysosaston harjoitukset pidetään kerran viikossa torstaina. Harjoitusten tarkoituksena on pitää yllä taitoja, joita osastoon kuuluvat tarvitsevat hälytystehtävissä.

Hälytysosastoon kuuluu 33 jäsentä.

Ensivaste

Ensivasteella tarkoitetaan potilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka pystyy aloittamaan toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi. Ensivasteyksikkö hälytetään, kun se saavuttaa potilaan merkittävästi lääkinnällisen pelastustoimen yksikköä nopeammin, tai kun lääkinnällisen pelastustoimen yksikkö tarvitsee apua.

Ensivasteyksikön henkilöstö kuuluu hälytysosastoon ja on saanut ensivastetoimintaan vaadittavan koulutuksen.

Naisosasto

Naisosaston tarkoituksena on toimia yhteistyössä palokunnan muiden osastojen kanssa. Naisosasto esimerkiksi hoitaa muonituksen pitkillä hälytyksillä.

Naisosastoon kuuluu 9 jäsentä, joista 8 kuuluu myös hälytysosastoon.

Nuoriso-osasto

Viikoittaisissa harjoituksissa käydään läpi palo- ja pelastusalan perustietoja ja taitoja, turvallisuuskasvatusta ja liikuntaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kalustontuntemus, alkusammutus ja ensiapu. Osasto osallistuu myös palokuntaleireille, sekä alueen palokuntakilpailuihin. Suositeltava liittymisikä on n. 10 vuotta ja siitä ylöspäin.

Vaikka nuoriso-osaston toiminnan pääsääntöisenä tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja turvallisuustietoisia kansalaisia, jotka ymmärtävät yhteispelin merkityksen, on nuoriso-osaston yhtenä tarkoituksena myös turvata palokunnan toiminta. Nuoriso-osasto onkin oiva polku muuhun palokunnan toimintaan.