Historia

Honkajoen kunnassa sattui 1900-luvulla useita rakennus- ja metsäpaloja. Niinpä keväällä 1930 Honkajoen kunta perusti sammutuspäällikön toimen, johon valittiin Aarno Ylinen. Ylinen opetti suojeluskunnan poikaosastolle palomiestaitoja.

Vuonna 1933 astui voimaan palolaki. Tämän ansiosta Honkajoen kunta perusti palopäällikön toimen, johon nimitettiin jo sammutuspäällikkönäkin toiminut Aarno Ylinen.

Harjoituksia pidettiin säännöllisesti ja alokaskursseilla kävi nuoria vapaaehtoisia. Niinpä Honkajoen VPK perustettiin 18.10.1935 Ylisen toimesta. Perustajajäseninä olivat Brun Lars Schildt, Tauno Kallio, Aarno Ylinen, Aarne Onnela, Toivo Kallio ja Jaakko Kanttikoski. Sammutuspäälliköiksi nimettiin Martti Myllyluoma ja Yrjö Ruokoski. Kunta luovutti VPK:n käyttöön kuuden miehen käsivoimaruiskun. Siihen kuului 50m 2” letkua.

Ensimmäiset VPK:n harjoitukset pidettiin 26.10.1935, niihin osallistui 53 miestä. Kunta avusti VPK:ta Jehu –moottoriruiskun ja muun kaluston hankinnassa vuonna 1936. Samana vuonna kunta luovutti VPK:lle kaluston kuljetusta varten auton. Entisestä Leivon autotallista kunta rakensi paloaseman, jossa oli myös letkukuivaustorni. Ford Thames –merkkinen paloauto saatiin VPK:n käyttöön vuonna 1955.

Vuonna 1993 Honkajoelle päätettiin perustaa naisosasto. Perustava kokous pidettiin 5.10.1993, kokouksessa valittiin Naisosaston puheenjohtajaksi Irmeli Männistö ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Alakoski. Osaston toiminta lähti pyörimään, mutta se kuitenkin hiipui. Naisosasto heräteltiin henkiin uudelleen vuonna 2003.

Aarno Ylisen jälkeen ovat kunnan palopäällikkönä ja samalla VPK:n päällikkönä toimineet Juho Uusihonko, Esko Ylinen, Matti Kohtamäki ja Ensio Peltonen. Kunnan palopäällikköinä Yrjö Hautala, Heikki Peräkorpi, Kauko Laurila, Tapio Viitanen ja Jari Santaharju. VPK:n päällikköinä ovat toimineet Jukka Alanko, Pentti Hietaniemi, Esa Peltonen, Matti Eloranta, Reijo Tiihonen ja tällä hetkellä Lasse Kohtakangas.